Bez popisku
Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku

Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ
2016

Recenze

Monografie se zabývá konceptem regionálních inovačních systémů a inovační politikou. Koncept zahrnuje několik přístupů, přičemž empirická část našeho textu vychází ze systémových selhání na regionální úrovni, kdy jsou vymezeny tři typy problémových RIS: periferní, staré průmyslové a metropolitní regiony. S konceptem RIS úzce souvisí také koncept znalostních základen, který definuje analytickou, syntetickou a symbolickou základnu. Na základě těchto teoretických východisek byla vytvořena typologie RIS a znalostních základen českých krajů. Pozornost byla věnována také celkovému hodnocení regionálních inovačních systémů českých krajů. Významný vliv na rozvoj inovací má inovační politika, jíž jsou věnovány samostatné části, kde jsou formulovány implikace a doporučení pro její tvůrce.

ŽÍTEK, Vladimír a KLÍMOVÁ, Viktorie (2016). Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. ISBN 978-80-210-8416-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.

Bez popisku
Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku

Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ
2016

Recenze

Monografie se zabývá konceptem regionálních inovačních systémů a inovační politikou. Koncept zahrnuje několik přístupů, přičemž empirická část našeho textu vychází ze systémových selhání na regionální úrovni, kdy jsou vymezeny tři typy problémových RIS: periferní, staré průmyslové a metropolitní regiony. S konceptem RIS úzce souvisí také koncept znalostních základen, který definuje analytickou, syntetickou a symbolickou základnu. Na základě těchto teoretických východisek byla vytvořena typologie RIS a znalostních základen českých krajů. Pozornost byla věnována také celkovému hodnocení regionálních inovačních systémů českých krajů. Významný vliv na rozvoj inovací má inovační politika, jíž jsou věnovány samostatné části, kde jsou formulovány implikace a doporučení pro její tvůrce.

ŽÍTEK, Vladimír a KLÍMOVÁ, Viktorie (2016). Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. ISBN 978-80-210-8416-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info