Výuka byzantské archeologie na Masarykově univerzitě

Ústav archeologie a muzeologie je jedním z mála univerzitních pracovišť, která poskytují systematické vzdělání na poli tzv. byzantské archeologie a to již v rámci povinných předmětů jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia.

V bakalářském kurzu je vyučován předmět Úvod do byzantské archeologie, který je doplněn kurzem Byzantská historie pro archeology.

V magisterském a doktorském cyklu nabízíme kurz Byzantská archeologie pro pokročilé, který je koncipován jako diskusní workshop. Jeho pravidelným výstupem je publikace.

Každý rok doplňujeme povinné kurzy výběrem přednášek zahraničních specialistů působících v oboru. Společně se studenty realizujeme vlastní výzkumné projekty.

Studenti mohou doplňovat své vzdělání o předměty poskytované dalšími obory, jako jsou dějiny umění, dějiny starověku, klasická filologie apod.

Každý rok organizujeme exkurzi, jejíž podstatná část bývá zaměřena na byzantské památky.

Námi nabízené kurzy jsou vyučovány v anglickém jazyce, a proto jsou vhodné i pro studenty programu Erasmus.

Tyto kurzy jsou podpořené e-learningem.

Předměty vyučované na MU:

Introduction to the Byzantine Archaeology 
Filozofická fakulta MU ÚAM
Kód předmětu: KLBcA35  

Předmět vyučovaný jako hlavní kurz rámci oboru Klasické archeologie je zaměřen především na seznámení studentů s tématy a historií oboru Byzantské archeologie. Studenti se dozvědí o vývoji byzantské archeologie a stávajících výzkumech zahraničních a českých institucí a univerzit. Součástí kurzu je vyučováno základní povědomí o byzantské hmotné kultuře a architektuře. Dále se studenti dozvědí o geografických kontextech a chronologii jednotlivých byzantských období a materiální kultury. 

Předmět je na ÚAM vyučován každý rok.

Byzantská archeologie 
Filozofická fakulta MU ÚAM

Kód předmětu: KLMgrA55

Jedná se hlavní předmět výuky byzantské archeologie. Předmět přímo navazuje na Úvod do byzantské archeologie. Úvodní lekce obsahuje přehled o dějinách bádání současných specifikách byzantské archeologie. V rámci kurzů jsou dále probírány pramenné základny pro Raně byzantské, Středně byzantské a pozdně byzantské období. V podobě praktických workshopů je pro každé období také prezentována látka kontextu byzantského obchodu a infrastruktury. Dále se zde vyučuje problematika raně a středně byzantských fortifikací. Jedním ze stěžejních zájmů předmětu je také prezentace byzantských vodních děl a konstrukcí. V neposlední řadě jsou v rámci workshopů prezentovány detaily o Byzantské dietě a obchodu s vínem a dalšími produkty. V rámci kurzů je zaveden také rámec otevřené diskuse studentů nad jednotlivými tématy a perspektivami oboru.

Předmět je na ÚAM vyučován každý rok.

Vybrané kapitoly z byzantských dějin
Filozofická fakulta MU ÚAM
Kód předmětu: KLMgrB92
  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fermentum sem lacus, vel rhoncus nunc tristique ut. Sed maximus risus lobortis condimentum finibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer eu lectus sagittis, facilisis velit vel, maximus libero.

Egejská keramika vrcholného středověku a novověku
Filozofická fakulta MU ÚAM

Kód předmětu: KLMgrB81

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam fermentum sem lacus, vel rhoncus nunc tristique ut. Sed maximus risus lobortis condimentum finibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Integer eu lectus sagittis, facilisis velit vel, maximus libero.

Podívejte se na práce studentů FF ......

Studentské práce a projekty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info