Výzva

Další informace k dostání v tomto článku 

a na dalších stránkách a sociálních sítích:

https://twitter.com/KentroByzantino

https://www.facebook.com/ByzantineCenter/

https://cba.phil.muni.cz/diskusni-forum

17. 1. 2019 Adam Geisler

Bez popisku

Vážené a milé kolegyně,

vážení a milí kolegové,

příznivci antiky a raně středověké historie a archeologie,

doufáme, že přijmete pozitivně naši výzvu k vytvoření platformy, která by měla sloužit jako diskusní a setkávací prostor pro specialisty i příznivce byzantské archeologie.

Archeologie oblasti, která bývá tradičně, ale nepřesně označována jako byzantská, se rozvíjela velmi nerovnoměrně a v některých oblastech stála dlouho na periferii zaměření archeologického bádání. To se postupně mění, mnoho bylo uděláno a to hlavně v období od 90. let 20. století, ale ti z vás, kteří jsou v této oblasti vědecky aktivní, jistě potvrdí, že dosud bojujeme s množstvím prázdných míst. Některé regiony a období nejsou prakticky vůbec prozkoumána a zkoumána, neexistuje specializované periodikum, specializovaná konference, ani nemluvě o pracovních skupinách nebo specializovaných grantech. Mnohdy o sobě navzájem vůbec nevíme. To samozřejmě neplatí pro všechny zainteresované regiony stejnoměrně.

Byzantská archeologie se týká východní Římské říše, která v průběhu své existence zahrnovala oblasti Hellespontu, Malé Asie, velké části Anatolie, Předního východu, Egypta, severní Afriky, velké části Apeninského poloostrova, Balkán, egejskou oblast. Ovlivňovala různou měrou v různých obdobích další oblasti – severní Černomoří, celou kontinentální Evropu, Iberský poloostrov, na druhou stranu také střední Východ a kavkazskou oblast.

V silách jednotlivce nebo i výzkumného týmu není sto sledovat dění na takovém rozsáhlém prostoru. Také řada problémů je průběžných a plošných a žádají si týmový přístup. Tato nutnost je jasně zřetelná a vyplývá např. z prací: Origins of the European Economy. Communications and Commerce, A.D. 300 - 900 (M. McCormick, 2001) nebo Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean 400 – 800 (C. Wickham, 2005).

Také možnost kolegů zaměřených na raný a vrcholný středověk v oblastech, které nespadaly do jurisdikce Konstantinopole, je velmi omezená vzhledem k neexistenci centralizovaných zdrojů. Pak se v některých syntézách se smutkem dočítáme, že byzantská archeologie je svět sám pro sebe, nebo že nemá byzantské historii, co poskytnout (z pochopitelných důvodů neuvádíme citaci).

Rozhodně si nepřisvojujeme právo někoho organizovat nebo něco řídit. Naší snahou je poskytnout strukturovaný prostor, kde je možné sdílet veškeré informace týkající se archeologie pozdní antiky, raného a vrcholného středověku zmíněných oblastí. Ať již se jedná o publikace, chystané a probíhající projekty, návrhy na spolupráci, chystané konference a jejich sekce. Vaše informace budeme systematicky třídit a zveřejňovat ostatním, jak na stránkách https://cba.phil.muni.cz/ , tak formou periodického elektronického Newsletteru. Neopomínáme ani sociální sítě, kam se můžete také přihlásit.

Dalším plánovaným krokem je organizace setkání (jaro 2020), jehož cílem by neměla být prezentace dílčích výzkumů, ale tvorba pracovního odborného fóra a pracovních skupin. Zde jsme se inspirovali u geologů, kteří mají dobrou zkušenost s podobnými orgány pracujícími na argumentaci základních pojmů, chronologie a definování strategických cílů oboru na mezinárodní bázi (např. International Commission of Stratigraphy).

Proto vás vyzýváme, abyste se přihlásili k odběru novinek zde: https://www.facebook.com/ByzantineCenter/ a sdíleli materiály nebo vaše komentáře prostřednictvím adresy:……, nebo v diskusním fóru samotné stránky https://cba.phil.muni.cz/diskusni-forum .

Hlásit se můžete jako jednotlivci, týmy, projekty nebo pracoviště.

Internetový prostor https://cba.phil.muni.cz/ je v češtině a angličtině. Prozatím nemáme kapacity na více jazykových mutací. Naše materiály budou na stránkách zveřejňovány primárně anglicky, aby byly dostupné všem, ale můžete s námi komunikovat v rodném jazyce. Zajistíme překlad a způsob komunikace.

Také oceníme, pokud naši výzvu budete dále šířit.

Doufáme ve Vaši pozitivní reakci a budoucí spolupráci.

S přátelskými pozdrav,

Věra Klontza a Adam Geisler


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info