Collaborating institutions

Tabula Itineraria Byzantini

Projekt Rakouské akademie věd se zaměřením na mapování regionů byzantského světa.

Lze zde nalézt informace o projektech ve středomoří, seznam lokalit a prací, které se jim věnují. Dále kontakty na klíčové pracovníky jednotlivých projektů TIB.

Dumbarton Oaks

Významná americká knihovna se sbírkou byzantských rukopisů a artefaktů.

Podílí se na celosvětové akademické činnosti v oblasti byzantologie, byzantské historii a byzantské archeologie.

Centrum raně středověkých studií

Multidisciplinární projekt Semináře Dějin umění na Masarykově univerzitě.

Věnuje se oblasti výuky, výzkumu figurálního umění od IV. do X. století spolu s prezentací tohoto tématu ne-akademické veřejnosti.

Gennadiova knihovna Americké školy klasických studií v Athénách

Knihovna s jednou s největších sbírek byzantských rukopisů a literatury zaměřené na bádání tohoto období.

Muzeum byzantské civilizace v Soluni

Je jedním z hlavních muzeí zaměřených na expozici, veřejné prezentaci a konzervaci artefaktů z byzantského období.

Byzantské a Křesťanské muzeum v Athénách

Muzeum s expozicí byzantských památek, zejména architektury, liturgických předmětů a předmětů denní potřeby byzantských vládců.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info