Priniatikos Pyrgos

 

V oblasti zálivu Mirabello na východní Krétě, pod majestátně vyhlížejícím vrcholem lokality Vrokastro z doby železné, záplavová oblast řeky Istron vytvořila široký pás orné půdy vedoucí až směrem k pobřeží. Na západě leží krajina kolem Ionnimiti na východ pak ostrůvek Pandelimon. Dohromady vytvářejí krytý záliv, kde se setkává řeka s mořem. Ve středu tohoto zálivu se nachází lokalita Priniatikos Pyrgos, dříve vyvýšenina v blízkosti pobřeží. Dnes však kvůli tisíciletým změnám ve výšce hladiny moře tento mys z vápence odpadává do Egejského moře.

5000 let historie lokality

První osadníci sem dorazili během Finálního Neolitu asi před 5000 lety. Od doby 3500BC zde bylo téměř nepřetržité užívání poloostrova Priniatikos Pyrgosu až do moderní doby. Funkce lokality se proměňovala v závislosti na obyvatelstvu, intenzitě řemeslné výroby a rituálních praktikách. Vrcholnými obdobími osídlení byla raná a střední doba bronzová a doba helenistická. Nicméně osídlení po těchto obdobích je silně zastoupeno napříč římským, byzantským a Otomanským obdobím, až do dvacátého století.

Projekt, který vede Věra Klontza pod záštitou Ústavu archeologiea muzeologie Masarykovy univerzity

je ve spolupráci s Irským institutem. Ten započal svou práci v roce 2007 v návaznosti na projekty a průzkumy v 80‘ a 90‘ letech vedené Barbarou Hayden A Jennifer Moody.

Multi-národnostní tým, který v podobě letní archeologické školy umožňuje zaměstnávání mezinárodních expertů a koordinátorů prací spolu se studenty této školy, se zabývá výše zmíněnými periodami a problematikami historie této lokality. Náš projekt je, kromě spolupráce s ostatními na jejich projektech, zaměřen na zkoumání byzantských pozůstatků na lokalitě Priniatikos Pyrgos.

Zatím byla odkryta část (původně raně křesťanské?) baziliky a přilehlé budovy. Byly nalezeny důkazy o existenci tohoto sídla v turbulentním 8. a 9. století. A skrze nálezy mincí a úředních pečetí byla potvrzena přítomnost byzantské státní správy na lokalitě v období Arabského Chalífátu. Lokalita byla opuštěna v 2. polovině 9. století. Těsně před znovu dobytím armádou Nicephorem II. Phocasem.

Dále byl identifikovány hroby z raně byzantského období , které však stále čekají na svůj výzkum. Stejně tak čekají na odhalení další části osídlení lokality, přítomnost Byzantského přístavu a řemeslnické čtvrti s výrobními prostorami a dílnami.

More about Prinitiakos Pyrgos project:

Article Byzantská Kréta

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info